Mijn favorieten

Bouwkundige keuring

 
Sinds 2005 heb ik veel ervaring opgedaan in de makelaardij. Nu ik met Douwes Makelaardij voor mezelf begonnen ben wil ik u graag behoeden voor alles wat er mis kan gaan. Bijvoorbeeld als u een woning niet of niet door een echte bouwkundige laat onderzoeken. Ik breng u daarom graag in contact met het  gerenommeerde onderzoeksbureau: Perfectkeur.

Klik direct op deze link om een bouwkundige keuring in te plannen of lees verder voor meer informatie.

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning, het uiteindelijke bouwkundige rapport geeft u een duidelijk beeld van de staat van de woning en is tevens geschikt voor gebruik bij de financiering van uw woning bijvoorbeeld met Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt volledig in kleur uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.MEER DAN 10 REDENEN OM VOOR DE BOUWKUNDIGE KEURING VAN PERFECTKEUR TE KIEZEN.

SNEL EN BETROUWBAAR
 • Inspecteurs in vaste eigen dienst;
 • Inspecteurs uit uw eigen regio;
 • Rapport 1 werkdag na de keuring gereed;
 • Digitaal rapport per email werkdag na de keuring;
 • Vast tarief van € 365,- all incl. tot 800m³;
 • Geen onverwachte toeslagen achteraf;
 • Onze keuringen zijn goed verzekerd!
ZIJ GAAN EEN STAPJE VERDER
 • Zij gaan wel de kruipruimte in!
 • Zij hebben wel ladders bij zich!
 • Zij beoordelen wel de fundering!
 • Zij maken wel een kostenbegroting!
 • Zij begroten ook de termijnkosten!
 • Zij leveren wel standaard een geprint rapport per post!
 • Zij zijn wel goed bereikbaar!
 • Rapportage altijd inclusief NHG bijlage!
   

DE KEURING BETREFT EEN BEOORDELING VAN DE VOLGENDE ELEMENTEN

Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht.
Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.
Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.
Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.


Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail en geeft u inzicht in de staat van uw woning en een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar. Klik op de link als nu uw bouwkundige keuring wilt inplannen?

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief.
Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie, aanwezigheid van
asbest kunnen wij middels deze inspectie nimmer uitsluiten.
Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.