Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
H. Cleyndertweg 539 in Amsterdam 1025 DW

H. Cleyndertweg 539

1025 DW Amsterdam
Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Omschrijving

Kant en klaar 3-kamerappartement ( 87m² NEN2580) op top locatie in Amsterdam Noord. Geniet van het extra licht dat de zon op de 6e verdieping deze ruime doorzon woonkamer inwerpt. Laat u door de zon verwarmen op het woningbrede balkon op het zuidwesten dat uitzicht biedt op het groene plantsoen met speeltuin. Bent u investeerder of starter, dan kunt u ervoor kiezen de meubels en het meeste van de...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1974 Woonoppervlakte 87 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Kant en klaar 3-kamerappartement ( 87m² NEN2580) op top locatie in Amsterdam Noord. Geniet van het extra licht dat de zon op de 6e verdieping deze ruime doorzon woonkamer inwerpt. Laat u door de zon verwarmen op het woningbrede balkon op het zuidwesten dat uitzicht biedt op het groene plantsoen met speeltuin. Bent u investeerder of starter, dan kunt u ervoor kiezen de meubels en het meeste van de inventaris over te nemen. Op de begane grond heeft u nog een eigen berging. Op LOOPAFSTAND van de NOORD-/ZUIDLIJN ( binnen ca. 4 minuten op metrostation Amsterdam Centraal), winkelcentrum Boven 't Y en de in aanbouwzijnde bioscoop. Uw woning? Klik dan op de button "PLAN EEN BEZICHTIGING" U bent van harte welkom!
 
OMGEVING EN BEREIKBAARHEID:
Het complex is gelegen tussen een vredig parkje met mooie bomen en grasvelden met konijnen en de H. Cleyndertweg. De royale gemeenschappelijk hal heeft 2 keurige liften, toegang tot de berginglocaties en informatie-/kunstvitrines.
Voor de deur is de parkeerplaats waarvoor u zonder wachttijd uw parkeervergunning*¹ kunt aanvragen voor ca. € 15,- per half jaar.
In de buurt en omgeving bevinden zich diverse kinderdagverblijven, basis- en middelbare scholen. Tevens kunt u recreëren in verschillende parken met groen en water in de buurt of pak de fiets naar het Twiske; een groot park aan een meer.
Zoals hierboven al genoemd ligt winkelcentrum Boven 't Y op loopafstand en bent u met de metro in ca. 4 min. bij Amsterdam Centraal en in circa 9 minuten in het hartje van de hippe buurt De PIJP. De ringsweg A10 is per auto bereikbaar in een paar minuten.
 
Amsterdam-Noord maakt grote sprongen op alle gebieden; wat het steeds populairder maakt als woonlocatie. U kunt er heerlijk sporten ( bv: fitness, voetbal, hardlooptraining, zwemmen, tennis etc.) en er is veel te beleven: Gezellig winkelen in winkelcentrum  Boven 't Y en straks lopend naar de nieuwe bioscoop, schommelen bovenop de Adam toren, het filmmuseum EYE, de Tolhuistuin, met een (Paradiso)concertzaal, er is veel cultuur aanbod op zowel de voormalige NDSM werf, als ook het Stork terrein aan de oost-oever met ateliers, festivals en veel jonge frisse initiatieven op allerlei gebieden. Zeg het voort: "kom genieten in Noord!"
 
INDELING :
- Begane grond:
+ Berging (box) voor het opbergen van sport of seizoensspullen en/of een paar fietsen.
+ Centrale entree met de brievenbussen en het bellentableau; hal met 2 liften en trappenhuis;

- Zesde verdieping:
+ Entree appartement; hal met moderne meterkast, bergkast, kapstok; lichte woonkamer met half open keuken met extra aanrechtblad en diverse (inbouw)apparatuur;  1e slaapkamer met vaste kast met spiegelschuifdeuren en toegang tot het woningbrede balkon ( zuidwesten); badkamer in lichte kleurstelling voorzien van een bad inclusief glazen douchewand, wastafel met planchet en spiegel en een losse badkamerkast;  washok met wasmachine en drogeraansluiting; een separaat toilet met fontein; 2e slaapkamer aan de voorzijde met losse witte kastenwand met passpiegel.
* Attentie: De meeste roerende zaken blijven in principe achter en/of kunnen worden overgenomen. Zie de lijst van zaken in de brochure. Geef aub. uw wensen over de items aan als u een bod uitbrengt.

BIJZONDERHEDEN:
- Bouwjaar 1974
- Woonoppervlakte 87,3m², buitenruimte 11,3m² & bergruimte 4,8m² NEN2580 conform ingemeten
- Verwarming; via blokverwarming
- De gezonde VvE wordt actief en professioneel beheert door VVE beheer Amsterdam
- Ca. 107 appartementsrechten VvE Henry Cleyndertweg 441 tm 653;
waarvan 88 woningen en 19 parkeerplaatsen. In bezit bij circa 60 leden. De Key is eigenaar
 van circa een kwart en biedt woningen bij huuropzegging meestal te koop aan.
- Servicekosten bedragen ca. € 248,85 per maand INCLUSIEF VOORSCHOT OP DE STOOKKOSTEN
- Erfpacht canon is langdurig vooruitbetaald tot 1 januari 2050
- Indicatie lage eeuwigdurende erfpacht afkoopsom is opvraagbaar bij Douwes Makelaardij
- Het appartement is grotendeels voorzien van dubbelglas/voorzetramen
- Energielabel E
- Verhuur is lange termijn is toegestaan*²
- Eigen (fietsen)berging ( 4,8m²) op de begane grond
- Notariskeuze: sterke voorkeur van de verkoper: Notariskantoor Bellaar in Amstelveen ( de notaris offerte ligt voor u klaar bij Douwes Makelaardij). Bij bezwaar dan keuze koper; wel binnen de ring A10 van Amsterdam en conform Amsterdams Ringmodel*³
- Opgenomen in de akten worden de volgende clausules: ouderdom ( ca. 45 jaar oud) + asbest ( aanwezigheid onbekend) + niet zelf bewoond ( de verkoper heeft het altijd verhuurd)
- Oplevering in overleg / bij voorkeur zo spoedig mogelijk
 
*¹ Parkeerbeleid:
Parkeervergunning bewoners: maximaal 2 per adres.
Parkeergebied: Noord 1 = € 15,- per half jaar
Geen wachtlijst
Tarief voor bezoekers: € 1,30 per uur. Dit geldt op:
Ma - Vrij 09:00-19:00 uur
Za 12:00-19:00 uur
Zo = vrij parkeren
Bezoekersvergunning: aan te vragen via de gemeente website www.amsterdam.nl
U betaalt dan de helft van het normale parkeertarief voor bezoekers.
30 uur per maand. U voert het kenteken van uw bezoekers auto in via internet om
aan- en af te melden.
 
*² Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992:
H. Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé gedeelte aan een gebruiker
Artikel 24 1. Een eigenaar kan zijn privé gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorg draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven."...
 
*³ Wilt u niet gebruik maken van Notariskantoor Bellaar, die de voorkeur geniet van de verkoper? Dan willen wij u er graag op attenderen dat koper binnen 2 werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming in zake de koopsom en de voorwaarden, een andere notaris dient aan te wijzen in de omgeving van het verkochte in Amsterdam opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden. Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.
In de koopakte zal een ouderdomsclausule en een asbestclausule ( aanwezigheid onbekend) en mogelijk een overbruggingsclausule ten behoeve van de verkoper. worden opgenomen.

Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn NEN2580 conform ingemeten door derden. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.
Turnkey 2+1 apartment (87m² NEN2580) on top location in Amsterdam. Enjoy the extra light that the sun shines on the 6th floor discord this spacious living room. Let the sun warm you on the house wide balcony facing southwest with views of the green park with playground. Are you an investor or starter, you can choose to take over the furniture and most of the inventory. On the ground floor you will have a private storage room. Walking distance NORTH / SOUTHLINE (within approximately 4 minutes to subway station Amsterdam Central), shopping center Boven 't Y and the building of the new cinema. Your home? Then click on the button "PLAN A VIEWING" You're welcome!

ENVIRONMENT AND ACCESSIBILITY:
The complex is situated between a peaceful park with beautiful trees and lawns with rabbits and the road H. Cleyndertweg. The spacious common hall with two neat elevators, access to the storage locations and information / art showcases.
Before the door is the parking that you without waiting to apply for your parking * ¹ for around € 15, - per half year.
Nearby area there are several kindergartens, primary and secondary schools. You can also recreate in different parks with greenery and water nearby or take the bicycle to Twiske; a large park with a lake.
As mentioned above, is shopping Boven 't Y within walking distance and can be reached by metro in about 4 min. At Amsterdam Central Station and about 9 minutes in the heart of the trendy neighborhood PIPE. The A10 ring road is reachable by car in a few minutes.

Amsterdam-Noord making great strides in all areas; making it increasingly popular as a residential area. You can enjoy sports (eg fitness, football, running training, swimming, tennis, etc.) and there is plenty to do: Cozy shopping mall Boven 't Y and later walking to the new cinema, rock atop the Adam tower, EYE Film Museum, the Tolhuistuin, with (Paradiso) concert hall, there is a lot of culture to offer both the former NDSM shipyard, as well as the Stork grounds on the east shore of workshops, festivals and many young fresh initiatives in all areas. Spread the word: "Come enjoy North!"

DEscriptION:
- Ground floor:
+ Storage (box) for storing sports gear or season and / or a couple of bikes.
+ Entrance with mailboxes and doorbells; hall with two elevators and stairs;

- Sixth Floor:
+ Entrance apartment; hall with modern cupboard, closet, coat rack; living room with open kitchen with extra worktop and various (recessed) equipment; 1st bedroom with closet with mirrored sliding doors and access to the house wide balcony (southwest); bathroom in bright colors with a bath including glass shower wall, sink with shelf and mirror, and a loose bathroom cabinet; laundry with washer and dryer; a separate toilet; 2nd bedroom at the front with loose white wardrobe with full length mirror.
* Note: Most personal property remain basically behind and / or may be acquired. See the list of events in the brochure. Please specify. your desired items if you bid.

DETAILS:
- Year 1974
- Surface area 87,3m², 11,3m² & outdoor storage area 4,8m² NEN2580 accordance been measured
- Heating; via block heating
- Healthy Owners Association is managed actively and professionally by VVE management Amsterdam
- Ca. 107 apartment rights VvE Henry Cleyndertweg 441 thru 653;
including 88 apartments and 19 parking spaces. Owned by approximately 60 members. The key is the owner
of about a quarter and provides dwellings huuropzegging usually for sale.
- Service costs approximately € 248.85 per month INCLUDING ADVANCES ON FUEL COSTS
- Leasehold canon has long paid up to January 1, 2050
- Indicator Low perpetual lease redemption is requested from Douwes Real Estate
- The apartment is large with double / glazing
- Energy E
- Property's long term allowed * ²
- private (bicycle) storage (4,8m²) on the ground floor
- notary Selection: strong preference seller: Notariskantoor Bellaar in Amstelveen (the notary offer awaits you at Douwes Real Estate). In the object selection than copper; or within the A10 Amsterdam and Amsterdam accordance Ring Model * ³
- Included in the documents the following clauses: age (45 years old) + asbestos (presence unknown) + unoccupied itself (the seller has always rented)
- Delivery in consultation / preferably as soon as possible

* ¹ Parking policy:
residents parking permit: maximum 2 per address.
Parking Area: North 1 = € 15, - per half year
No waiting list
fee for visitors: € 1.30 per hour. This applies to:
Mon - Fri 09: 00-19: 00
Sat 12: 00-19: 00
Zo = free parking
Visitors permit: request via the council website www.amsterdam.nl
You pay half the normal parking for visitors.
30 hours per month. You enter the license plate number of your car in online visitors to
log on and off.

* ² Model Rules for division into apartment 1992
H. Giving in use by an owner of his private part to a user
Article 24 1. An owner can give his private area including the communal areas and / or the common property and rights to another in use, if he cares for the other person only obtains the use of signing and issuing to the board of a duplicate drawn up and dated statement that he is the provisions of the regulations and any bylaws and any rules laid down in Article 5: 128 of the Civil Code, insofar as they relate to a user, will comply. "...

* ³ Do not use Notariskantoor Bellaar, preferred by the seller? Then we would like to point out that buyer within 2 business days after reaching the oral agreement in respect of the purchase price and terms, another notary shall appoint Area sold in Amsterdam so the latest one week after the oral agreement can be signed the deed. If the buyer has not appointed a notary public within this period, seller is entitled to be appointed. A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid contract if the private seller and a private buyer signed the contract.
In the bill of sale, an age clause and an asbestos clause (presence unknown), and possibly a bridging clause in favor of the seller. be included.

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 285.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwjaar 1974 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park, aan rustige weg en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 87 m² Gebouwgebonden buitenruimte 11 m² Externe bergruimte 5 m² Inhoud 287 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 5e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse E Energie einddatum 29-01-2025 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Toelichting Geen wachttijd Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gestoffeerd en gemeubileerd Onderhoud binnen Goed Toelichting onderhoud binnen Bewoon klaar! Met bijna alle inboedel Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 248,85 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Lift, Natuurlijke ventilatie Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AL Perceelnummer 3614 Index 42 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2049-12-31
Route van naar H. Cleyndertweg 539, 1025 DW Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring