Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Marinierskade 6 in Amsterdam 1018 HX

Marinierskade 6

1018 HX Amsterdam
Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Omschrijving

Waanzinnig mooi uitzicht op open vaarwater met buurthaven en prachtige luchten vanaf uw toekomstig balkon over de hele breedte van dit ruime 4-kamerappartement( ca. 84m²). Aan de rand van Amsterdam centrum aan een autoluwe kade op de 1e verdieping met splinternieuwe lift uit 2018. De massief houten vloer en de Ikea keuken met inbouwapparatuur en sfeervolle tegelafwerking uit 2015 geven dit...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1976 Woonoppervlakte 84 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Waanzinnig mooi uitzicht op open vaarwater met buurthaven en prachtige luchten vanaf uw toekomstig balkon over de hele breedte van dit ruime 4-kamerappartement( ca. 84m²). Aan de rand van Amsterdam centrum aan een autoluwe kade op de 1e verdieping met splinternieuwe lift uit 2018. De massief houten vloer en de Ikea keuken met inbouwapparatuur en sfeervolle tegelafwerking uit 2015 geven dit appartement samen met het uitzicht elke dag weer een vakantiegevoel. Kortom een must have van een woning op een rustige locatie in bruisend Amsterdam! Helaas voor u is deze woning reeds verkocht. Bent u nog woningzoekende? Schrijft u dan vrijblijvend in als zoeker via het kopje 'Diensten' in het hoofdmenu van de website 'Douwes makelaardij'.

OMGEVING:
Het appartement ligt in een sociale buurt (buurt-app met name gericht op de kinderen) op een van de Oostelijke eilanden en is op steenworp van stadsdeel Oost met onder andere zijn gezellige Dappermarkt, horeca en winkels op bijvoorbeel de Javastraat. Voor de parkliefhebbers is er onder andere het Oosterpark. Een park dat net helemaal is opgeknapt.
De Oostelijke eilanden zijn omgeven door veel water en natuur. Ook is het een plek waar je nog veel van de geschiedenis terug kunt zien. Mooie panden die vooral verwijzen naar de Nederlandse scheepvaart.
De woning ligt op geringe afstand van o.a. Het Scheepvaartmuseum, Artis, Nemo, Dappermarkt, Nieuwmarkt, De Stopera, winkelcentrum Brazil, de bekende Molen en de Bier Brouwerij. Dichterbij zijn café en strand Roest; waar in de buurt nieuwbouw zal plaatsvinden en een aantrekkelijke boulevard zal worden aangelegd; welke u mogelijk aan de horizon in het oosten zult zien liggen aan de andere kant van het water. Er komt ook een nieuw fietspad langs de treinrails en ondergrondse vuilcontainers voor de deur.

In deze centrale omgeving is heel veel te doen. Hier alvast een kleine opsomming: Czaar Peterstraat uitgeroepen tot de leukste winkelstraat van Nederland 2015. Twee gezondheidscentra en apotheek op de Czaar Peterstraat. Pompstation Texaco, Scheepswerven; Drie supermarkten: 2 Albert Heijn's en 1 Vomar, Oosterkerk, Sportschool Kensho in de Czaar Peterstraat, Sportschool fit for less op Veemkade, Restaurant en cultureel huis Pakhuis de Zwijger, Club Panama, Muziekgebouw aan het IJ.

BEREIKBAARHEID:
Het Centraal Station is op ca. 7 minuten fietsafstand en via de Piet Heintunnel of IJ-tunnel zit u zo op de Ringweg A-10. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden met het openbaar vervoer; bijvoorbeeld vanaf de haltes aan de Piet Heinkade en Kattenburg.

INDELING:
- Begane grond: Eigen box;
Hoofdingang met daarnaast de brievenbussen en bellentableau, vervolgens een keurig verzorgde entree met lift en trappenhuis.

- 1e verdieping: galerij aan de achterzijde van het gebouw uitkijkend op een klein park met basketbalveld;
Entree appartement; gang met meterkast; 2 slaapkamers aan de galerijzijde; bergkast; separaat toilet; stookruimte met CV-opstelling; badkamer voorzien van granito vloer, douche( Let op het bad op pootjes gaat mee), wastafel en droger + wasmachineaansluiting; goed bemeten 3e slaapkamer aan de balkonzijde; woonkamer met open keuken inclusief oven, 4-pits gasfornuis, afzuigkap, koel-/vriescombinatie en vaatwasser; bij het gezellige zit gedeelte toegangsdeur naar het ruime balkon en een prachtig vrij uitzicht over de gedoogde buurthaven en zonsopkomst. In de zomer heeft u tot ca. 13:30 uur zon op het met vlonderdelen afgewerkte balkon.

BIJZONDERHEDEN:
• Bouwjaar 1976
• Lift aanwezig (nieuw 2018)
• Aan open vaarwater met gedoogd haventje
• Woonoppervlakte 84m² woonoppervlakte, gebouwgebonden buitenruimte 15m², externe bergruimte 8m² NEN2580 conform ingemeten.
• Afgekochte erfpachtcanon t/m 31-03-2057
• Eeuwigdurend afkopen van de erfpacht is mogelijk bij Gemeente Amsterdam (calculatie aanwezig)
• Servicekosten ca. € 123,69 per maand
• Actieve VVE 205 appartementsrechten, de meesten van Woonstichting Rochdale
• Professioneel beheert door: VVE beheer Amsterdam
• Sociale buurt met buurt-app voor wie wilt deelnemen gericht op kinderen
• Het appartement is gedeeltelijk voorzien van dubbelglas, voorzetramen en centrale verwarming
• Ikea keuken 2015
• CV-combiketel, Intergas uit 2011
• Massief geoliede houten vloer
• Zonnig balkon op het Oosten met uitzicht op het haventje en verderop de treinrails
• Elektra vernieuwd in 2015; stopcontacten naar beneden en geaard behalve in de slaapkamers
• Er wordt een ouderdomsclausule + asbestclausule opgenomen in de akten.
• Oplevering bij voorkeur op 15 mei 2019
• Notariskeuze aan koper, wel binnen de ring van Amsterdam (conform Amsterdams Ringmodel)*1

*1 Graag willen wij u er op attenderen dat koper binnen 2 werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming in zake de koopsom en de voorwaarden, een notaris dient aan te wijzen in de omgeving van het verkochte in Amsterdam opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden. Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.
In de koopakte zal een ouderdomsclausule en een asbestclausule ( aanwezigheid onbekend) en mogelijk een overbruggingsclausule ten behoeve van de verkoper. worden opgenomen.

Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn NEN2580 conform ingemeten door derden. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.
Insanely beautiful views of open water with tolerated harbor and beautiful skies from your future balcony over the entire width of this spacious four-room apartment (approx 84m²). On the edge of Amsterdam city center on a low-traffic quay on the 1st floor with brand lift from 2018. The solid wood flooring and Ikea kitchen with appliances and attractive tile finish in 2015 give this apartment with the view again a holiday feeling every day. In short, a must have for a house in a quiet location in bustling Amsterdam! Sorry, sold already. Check 'Douwes Real Estate' for the latest listings.

SURROUNDINGS:
The apartment is in a social neighborhood (around app focused on the children) on the Eastern islands and is just steps from district East including its cozy Dappermarkt, restaurants and shops bijvoorbeel Java Street. For park lovers there include Oosterpark. A park that has just been completely refurbished.
The eastern islands are surrounded by water and nature. It is also a place where you can still see many of history. Beautiful buildings which mainly refer to the Dutch shipping.
The house is a short distance from including National Maritime Museum, Artis, Nemo, Dapper Market, Nieuwmarkt, the Stopera, shopping Brazil, the famous Mill and Beer Brewery. Closer to his cafe and beach Rust; where near new building will take place and an attractive boulevard will be constructed; which you may be on the horizon will see are to the east on the other side of the water. There is also a new bike path along the train tracks and underground waste containers for the door.

In this central area has a lot to do. Here's a short list: Czar Peter Street named the best shopping Netherlands 2015. Two health centers and pharmacies at the Czar Peter Street. Texaco petrol station, Shipyards; Three supermarkets: 2 Albert Heijn and one Vomar, Oosterkerk, Gym Kensho in the Czar Peter Street, Gym fit for less at Veemkade, restaurant and cultural house Warehouse the Silent Club Panama, Music Building at the IJ.

ACCESSIBILITY:
The Central Station is about 7 minutes by bike or via the Piet Hein tunnel or IJ tunnel is easy access to the ring road A-10. There are various possibilities with public transport; For example, from the stops at the Piet Hein Kade and Kattenburg.

LAYOUT:
- Ground floor: Private box;
Main entrance with next to the mail boxes and, then a neatly kept entrance with elevator and staircase.

- 1st floor: gallery at the rear of the building overlooking a small park with a basketball court;
Entrance apartment; corridor with cupboard; 2 bedrooms on the gallery side; lockers; separate toilet; combustion space with the heating arrangement; bathroom with granite floor, shower (note the slipper bath lasts), sink and dryer + washing machine; good sized 3rd bedroom on the balcony side; living room with open kitchen including oven, four-burner stove, hood, fridge / freezer and dishwasher; at the cozy sitting area door to the balcony and a stunning view over the harbor and tolerated around sunrise. In the summer you have until about 13:30 sun on the balcony floorboards finished.

DETAILS:
• Built in 1976
• Lift (new 2018)
• On open water with tolerated harbor
• Surface area 84sqm floor space, building-related exterior 15m², external storage 8m NEN2580 accordance measured.
• leaseholds t / m 31-03-2057
• Perpetual surrender of the lease is possible on City of Amsterdam (present calculation)
• Service approx € 123.69 per month
• Active VVE 205 apartment blocks, most of Woonstichting Rochdale
manages • Professional by: VVE management Amsterdam
• Social area with around app for those who want to participate targeting children
• The apartment is partially equipped with double glazing, glazing and central heating
• Ikea kitchen in 2015
• heating boiler, Intergas in 2011
• Solid oiled wooden floors
• Sunny balcony on the east overlooking the harbor and down the train tracks
• Electricity renewed in 2015; sockets down and grounded except in the bedrooms
• We recorded an age clause + asbestos clause in the deeds.
• Delivery preferably on May 15, 2019
• Notary Choice of copper, or inside the ring of Amsterdam (in accordance Amsterdam Ring Model) * 1

* 1 We would like to point out is that buyer within 2 business days after reaching the oral agreement in respect of the purchase price and terms, a notary must be appointed in the near sold in Amsterdam so the latest one week after the oral agreement can be signed the deed. If the buyer has not appointed a notary public within this period, seller is entitled to be appointed. A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid contract if the private seller and a private buyer signed the contract.
In the bill of sale, an age clause and an asbestos clause (presence unknown), and possibly a bridging clause in favor of the seller. be included.

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 425.000,- kosten koper Aanvaarding Per 14-05-2019 Aanvaarding toelichting In overleg; bij voorkeur 15 mei 2019 Servicekosten € 123,69 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwjaar 1976 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan park, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 84 m² Gebouwgebonden buitenruimte 15 m² Externe bergruimte 8 m² Inhoud 266 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse C Energie einddatum 10-12-2028 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas en voorzetramen Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Intergas ( uit 2011, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Toelichting 1 parkeervergunning per adres. Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie N Perceelnummer 4368 Index 19 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2057-03-31 Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie N Perceelnummer 4368 Index 122 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2057-03-31
Route van naar Marinierskade 6, 1018 HX Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring