Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Van Nijenrodeweg 501 in Amsterdam 1082 HN

Van Nijenrodeweg 501

1082 HN Amsterdam
Koopsom € 250.000,- k.k.

Omschrijving

TOP LOCATIE IN AMSTERDAM DICHTBIJ DE ZUIDAS, VRIJE UNIVERSITEIT, METRO, PARKEN EN WINKELCENTRUM GELDERLANDPLEIN. Licht 2-kamerappartement (33m² NEN2580). Geniet van het licht dat de zon op de 8e verdieping de woonkamer inwerpt. Kijkt u vanaf het balkon (zuid) op het groen van het Gijsbrecht van Aemstelpark en de lucht aangezien u hier op de bovenste etage woont. Op de begane grond heeft u nog een...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1965 Woonoppervlakte 33 m² Aantal kamers 2
Lees meer

Omschrijving

English translation below
TOP LOCATIE IN AMSTERDAM DICHTBIJ DE ZUIDAS, VRIJE UNIVERSITEIT, METRO, PARKEN EN WINKELCENTRUM GELDERLANDPLEIN. Licht 2-kamerappartement (33m² NEN2580). Geniet van het licht dat de zon op de 8e verdieping de woonkamer inwerpt. Kijkt u vanaf het balkon (zuid) op het groen van het Gijsbrecht van Aemstelpark en de lucht aangezien u hier op de bovenste etage woont. Op de begane grond heeft u nog een eigen berging. Op ca. 4 min. fietsen van de VU en ca. 6 min. fietsen van het zakendistrict aan de Zuidas; Station Zuid en de NOORD-/ZUIDLIJN (metro in ca. 10 min. bij Amsterdam Centraal), winkelcentrum Gelderlandplein is ca. 6 min. lopen of ca. 2 min. fietsen. Uw woning? Klik dan op de button "PLAN EEN BEZICHTIGING" U bent van harte welkom!

***English below the Dutch text***

Uitermate geschikt voor U:
Bent u student, expat, single en/of zoekt u naar een pied-à-terre; dan is deze woning ideaal. De oplevering kan snel.

INDELING :
- Begane grond: deur naar de gemeenschappelijke hal met bellentableau, brievenbussen, trappenhuis en lift. Ook de eigen berging van ca. 4,1 m² bevindt zich op de begane grond.

- 8e verdieping en tevens de bovenste verdieping; entree, meterkast, woonkamer met licht getinte open keuken voorzien van een 4-pits gasfornuis, afzuigkap en eettafelbar; prettige zithoek met kabelaansluiting en toegang naar het zonnige balkon op het zuiden, de slaapkamer voorzien van een grote vaste kast; bereikt u via de woonkamer middels een schuifdeur. En-suite badkamer met wastafel, spiegel, wandtoilet, douchecabine, wasmachine aansluiting en daarboven de elektrische; 80 liter warmwater Daaldeop bowler.

BIJZONDERHEDEN:
• Bouwjaar 1965
• Woonoppervlakte ca. 33,4m² NEN2580 ingemeten.
• Voortdurende erfpachttijdvak tot 31 maart 2038 met een jaarlijkse canon van ca. € 44,01
• Servicekosten ca. € 110,65 per maand inclusief voorschot stookkosten
• Actieve VVE met MJOP en reserve wordt professioneel beheert door: Verwey VvE Management
• VVE omvat ca. 789 stemrechten.
• Verhuur lange duur is toegestaan mits zie onderaan *2
• Balkon op het zuiden van ca. 2,4m² en berging op de begane grond van ca. 4,1m²
• Eigen elektrische 80 liter warmwater bowler van Daalderop
• Kunststof kozijnen voorzien van dubbelglas
• Vlakbij de universiteit, de Zuid-as, Station Zuid, parken en winkelcentrum Gelderlandplein
• Notariskeuze aan koper, wel binnen de ring van Amsterdam (conform Amsterdams Ringmodel) *1
• Oplevering bij voorkeur snel; doch voor 1 augustus 2019

*1 Graag willen wij u erop attenderen dat koper binnen 2 werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming in zake de koopsom en de voorwaarden, een notaris dient aan te wijzen in de omgeving van het verkochte in Amsterdam opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden. Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen. Een mondelinge overeenstemming tussen de verkoper en een particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. In de koopakte zal een ouderdomsclausule (bouwjaar 1965) asbestclausule (aanwezigheid onbekend), door de huidige eigenaar niet zelf bewoond clausule en overbruggingsclausule worden opgenomen.

*2 – Huishoudelijk reglement 43 - Commerciële verhuur:
Het is verboden de woning te verhuren voor korte duur (minder dan een half jaar). Ook het aanbieden van de woningen via AirBnB (of vergelijkbare organisatie) is om reden van de woonbestemming van het gebouw niet toegestaan.
Bij elke verhuur wordt een entreegeld á € 290 bij de eigenaar in rekening gebracht. De eigenaar dient de VvE beheerder te informeren over de contactgegevens van de huurder. Tevens dient aangetoond te worden dat de huurder op de hoogte is van het vastgesteld Huishoudelijk Reglement (HHR), door een kopie van het geaccordeerd HHR van de Vereniging van Eigenaars aan de VvE beheerder te doen toekomen, waarmee de huurder bevestigt zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement”….

Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn NEN2580 conform ingemeten door derden. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

***English***

TOP LOCATION IN AMSTERDAM NEAR ZUIDAS, UNIVERSITY, METRO, PARKS AND SHOPPING Gelderlandplein. Light 2-room apartment (33m² NEN2580). Enjoy the sun light on the 8th floor of the living room discord. Look from the balcony (south) on the green of the Gijsbrecht Aemstelpark and air as you live here on the top floor. On the ground floor has a private storage room. At about 4 minutes of cycling the VU and ca. 6 min cycle of the CBD to the South axis..; South Station and NORTH / SOUTHLINE (metro in about 10 min. At Amsterdam Central), shopping Gelderlandplein about 6 min. Walk or bike about 2 minutes.. Your home? Then click on the button "PLAN A VISIT" You're welcome!

Ideally suited for you:
Are you a student, expat, single and / or search for a pied-à-terre, you can choose to take over the furniture and most of the inventory. The delivery is fast.

DESCRIPTION:
- Ground floor: door to the common hallway with doorbells, mailboxes and elevator. The private storage of approximately 4.1 m² is located on the ground floor.

- 8th floor and also the top floor; entrance, cupboard, living room with light-colored kitchen with a 4-burner stove, hood and eettafelbar; relaxing lounge area with television and access to the sunny south-facing balcony, bedroom with a large closet; reached via the living room through a sliding door. En-suite bathroom with sink, mirror, wall toilet, shower, washing machine and above the electric; 80 liters of hot water Daaldeop bowler.

DETAILS:
• Year 1965
• Surface area 33,4m² NEN2580 measured.
• Ongoing lease period ending March 31, 2038 with an annual ground rent of approximately € 44.01
• Service costs approximately € 110.65 per month including heating costs
• Active VVE with MJOP reserve and is managed professionally by: Verwey HOA Management
• VVE includes approximately 789 voting rights.
• Long term rental is permitted provided see below * 2
• South facing balcony of approx 2,4m² and storage on the ground floor of approx 4,1m²
• Individual electric 80 liter water bowler Daalderop
• Plastic frames with double glazing
• near the university, the South axis, South Station, parks and shopping Gelderlandplein
• Notary Choice of copper, or within the ring of Amsterdam (Amsterdam accordance ring Model) * 1
• Acceptance preferably rapidly; but on August 1, 2019

* 1 We would like to remind you that the buyer within 2 business days after reaching the oral agreement in respect of the purchase price and terms, a notary must be appointed in the near sold in Amsterdam so the latest one week after the oral agreement the deed can be signed. If the buyer has not appointed a notary public within this period, seller is entitled to be appointed. A verbal agreement between the seller and a private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid contract as the seller and the private buyer signed the contract. In deed, an age clause (built 1965) asbestos clause (presence unknown)

* 2 - Rules 43 - Commercial Rental:
It is forbidden to rent the property for a short time (less than six months). Also offering homes via Airbnb (or similar organization) is not permitted reason for the residential use of the building.
With each rental is an entry fee at € 290 for the owner charged. The owner must inform the administrator about HOA contact the tenant. Demonstrated must also be that the tenant is aware of the established Bylaws (HHR), a copy of the approved HHR to make the Association of Owners of the HOA manager forward, which the tenant confirms to adhere to the Bylaws "....

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
TOP LOCATION IN AMSTERDAM NEAR ZUIDAS, UNIVERSITY, METRO, PARKS AND SHOPPING Gelderlandplein. Light 2-room apartment (33m² NEN2580). Enjoy the sun light on the 8th floor of the living room discord. Look from the balcony (south) on the green of the Gijsbrecht Aemstelpark and air as you live here on the top floor. On the ground floor has a private storage room. At about 4 minutes of cycling the VU and ca. 6 min cycle of the CBD to the South axis..; South Station and NORTH / SOUTHLINE (metro in about 10 min. At Amsterdam Central), shopping Gelderlandplein about 6 min. Walk or bike about 2 minutes. Your home? Then click on the button "PLAN A VISIT" You're welcome!

Ideally suited for you:
Are you a student, expat, single and / or search for a pied-à-terre, then this apartment is ideal. The delivery is fast.

DEscriptION:
- Ground floor: door to the common hallway with doorbells, mailboxes and elevator. The private storage of approximately 4.1 m² is located on the ground floor.

- 8th floor and also the top floor; entrance, cupboard, living room with light-colored kitchen with a 4-burner stove, hood and eettafelbar; relaxing lounge area with television and access to the sunny south-facing balcony, bedroom with a large closet; reached via the living room through a sliding door. En-suite bathroom with sink, mirror, wall toilet, shower, washing machine and above the electric; 80 liters of hot water Daaldeop bowler.

DETAILS:
• Year 1965
• Surface area 33,4m² NEN2580 measured.
• Ongoing lease period ending March 31, 2038 with an annual ground rent of approximately € 44.01
• Service costs approximately € 110.65 per month including heating costs
• Active VVE with MJOP reserve and is managed professionally by: Verwey HOA Management
• VVE includes approximately 789 voting rights.
• Long term rental is permitted provided see below * 2
• South facing balcony of approx 2,4m² and storage on the ground floor of approx 4,1m²
• Individual electric 80 liter water bowler Daalderop
• Plastic frames with double glazing
• near the university, the South axis, South Station, parks and shopping Gelderlandplein
• Notary Choice of copper, or within the ring of Amsterdam (Amsterdam accordance ring Model) * 1
• Acceptance preferably rapidly; but on August 1, 2019

* 1 We would like to remind you that the buyer within 2 business days after reaching the oral agreement in respect of the purchase price and terms, a notary must be appointed in the near sold in Amsterdam so the latest one week after the oral agreement the deed can be signed. If the buyer has not appointed a notary public within this period, seller is entitled to be appointed. A verbal agreement between the seller and a private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid contract as the seller and the private buyer signed the contract. In deed, an age clause (built 1965) asbestos clause (presence unknown)

* 2 - Rules 43 - Commercial Rental:
It is forbidden to rent the property for a short time (less than six months). Also offering homes via Airbnb (or similar organization) is not permitted reason for the residential use of the building.
With each rental is an entry fee at € 290 for the owner charged. The owner must inform the administrator about HOA contact the tenant. Demonstrated must also be that the tenant is aware of the established Bylaws (HHR), a copy of the approved HHR to make the Association of Owners of the HOA manager forward, which the tenant confirms to adhere to the Bylaws "....

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
Overdracht Status Verkocht Koopsom € 250.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwjaar 1965 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 33 m² Gebouwgebonden buitenruimte 2 m² Externe bergruimte 4 m² Inhoud 113 m³ Aantal kamers 2 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 8e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse C Energie einddatum 24-03-2025 Isolatie Dubbel glas Warmwater Elektrische boiler eigendom Verwarming Blokverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd en gemeubileerd Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen TV kabel, Lift, Natuurlijke ventilatie Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AK Perceelnummer 2809 Index 68 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2019-10-01 Lasten € 44,01 per jaar met optie tot afkopen
Route van naar Van Nijenrodeweg 501, 1082 HN Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring