Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Oost-Dorsch 65 in Zaandam 1504 BK

Oost-Dorsch 65

1504 BK Zaandam
Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Omschrijving

ZONNIG 3-KAMERHOEKAPPARTEMENT (ca. 84m² NEN2580) met vrij uitzicht aan de grens met AMSTERDAM Noord. Geniet u op de 6e verdieping van de ZON op uw woning brede balkon op het westen, dat uitzicht biedt op OPEN VAARWATER en de GRATIS PARKEERPLAATSEN omlijst met mooie bomen. Kookt u graag iets lekkers in de moderne keuken met inbouwapparatuur? Deze voormalige 4-kamerwoning heeft nu een extra grote...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1972 Woonoppervlakte 84 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
ZONNIG 3-KAMERHOEKAPPARTEMENT (ca. 84m² NEN2580) met vrij uitzicht aan de grens met AMSTERDAM Noord. Geniet u op de 6e verdieping van de ZON op uw woning brede balkon op het westen, dat uitzicht biedt op OPEN VAARWATER en de GRATIS PARKEERPLAATSEN omlijst met mooie bomen. Kookt u graag iets lekkers in de moderne keuken met inbouwapparatuur? Deze voormalige 4-kamerwoning heeft nu een extra grote woonkamer en 2 goed bemeten slaapkamers. Van de inpandige berging maakt u mogelijk uw inloopkast. Op de begane grond heeft u nog een eigen berging waar zelfs een scooter of motor inpast. Deze fijne woning ligt op EIGEN GROND en is direct beschikbaar. In ca. 30 minuten met fiets en trein kunt u op STATION AMSTERDAM CENTRAAL zijn. Deze woning is een echte MUST SEE. U zult zeker blij worden van de keurige staat en alle extra's! Uw droomwoning? Klik dan direct hiernaast op de blauwe letters: "PLAN EEN BEZICHTIGING"

OMGEVING:
-Het goed onderhouden complex is gelegen aan het einde van een rustige straat, die aanvoelt als een statige oprijlaan. Omsloten door water, moestuinen en het boomrijke parkeerterrein waant u zich hier op een schiereiland van de zuid Zaandamse wijk Poelenburg. Links voor het gebouw is een speeltuin en een voetbalveld met stalen doelen en daarnaast liggen moestuinen voor wie groene vingers heeft.
-Boodschappen haalt u bij de buurtwinkels in Poelenburg of bij de Albert Heijn XL op de Vermiljoenweg.
- Hip en happening is het vlakbij gesitueerde Hembrugterrein voor een divers cultureel, musea, event, markt, workshops en horeca aanbod. Meer weten kijkt u eens op www.hembrugterrein.com
-Het café en restaurantrijke uitgaanscentrum: De Dam in Zaandam is 12 minuten fietsen. Vanaf De Dam loopt u naar het bekende Zaantheater voor een try-out of (landelijke) productie.
Iets verderop winkelt u gezellig op de Gedempte Gracht richting trein Station Zaandam Centraal. Wilt u verder winkelen, dan bent u in 15 minuten met de trein op Amsterdam Centraal en loopt u al winkelend naar de Bijenkorf op De Dam in Amsterdam.

BEREIKBAARHEID:
De bereikbaarheid is prima; zowel met openbaar vervoer ( busstation De Vlinder is op loopafstand) als per auto of fiets. Binnen ca. 15 minuten fietst u naar Station Zaandam en binnen 15 treinminuten staat u in hartje Amsterdam. Schiphol is met de trein binnen 20 minuten bereikbaar. Uw auto parkeert u hier nog gratis voor de deur en de uitvalswegen richting de A8, A7 en A10 zijn vlakbij.

SNELFIETSROUTE ZAANDAM - AMSTERDAM:
Het traject van de snelfietsroute Zaandam - Amsterdam is ca. 8 kilometer vanaf Oost-Dorsch 65. Deze vrij nieuwe snelfietsverbinding ( sinds eind 2016) tussen het centrum van Zaandam en Amsterdam kunt u bereiken door bij de rotonde aan het einde van de Oost-Dorsch links de brug over te gaan ( zie de foto’s voor het routekaartje). De route loopt naar de pier van de NDSM-pont, waar de pont u in ca. 15 minuten naar Station Amsterdam Centraal brengt. U kunt ook via de gewone fietsroute vanuit Zaandam de pont vanaf de Hemkade naar de Hemweg in Amsterdam nemen; als u bijvoorbeeld in Amsterdam West moet zijn.

INDELING:
- Begane grond:
+ Centrale entree met de brievenbussen en het bellentableau; met camera’s beveiligde hal met 2 liften, trappenhuis; afgesloten e-bike’s en elektrische scooters oplaadruimte, met druppelsleutel beveiligde deuren naar de centraal verlichte gangen met bergingen.
+ Berging (box) voor het opbergen van sport of seizoensspullen, een paar fietsen en/of een scooter of motor.

- Zesde verdieping:
+ Entree appartement; moderne meterkast; grote berging (uw inloopkast?!); royale hal met ruimte voor een kapstok of ondiepe kast; luxe Wellmann keuken uit 2014 voorzien van diverse Bauknecht inbouwapparatuur; een separaat toilet met fontein en een kast voor de blokverwarming unit en meters; tot het plafond betegelde badkamer inclusief douche, wastafel en de wasmachineaansluiting met veiligheidsschakelaar; lichte woonkamer met toegang tot het woning brede balkon van ca. 10 m² op het westen; 1e slaapkamer met mooi vrij uitzicht over de moestuinen; 2e slaapkamer. Een 3e slaapkamer is mogelijk door het plaatsen van een wand en deur in de woonkamer conform de splitsingstekening.

BIJZONDERHEDEN:
- Bouwjaar 1972
- Woonoppervlakte 83,7m², buitenruimte 9,5m² & box 7,70m² NEN2580 conform ingemeten
- Verwarming; via blokverwarming
- De gezonde VvE wordt actief en professioneel beheert door Pro VvE beheer
- Ca. 160 appartementsrechten VvE Van Het Gebouw Genaamd Oost-Dorsch Te Zaandam.
- VvE bijdragen per maand zijn ca. € 310,60 per maand inclusief voorschot op de stookkosten( het appartement heeft eigen meters)
- Eigen grond
- Het appartement is voorzien van dubbelglas
- Energielabel E
- Verhuur is niet toegestaan en de eigenaar moet zelf de hoofdbewoner zijn
- Eigen ( fietsen/motor/scooter)berging ( 7.7m²) op de begane grond
- Notariskeuze: keuze koper; wel in Zaandam of Amsterdam Noord en conform Amsterdams Ringmodel of het VastgoedPro model
- Opgenomen in de akten worden de volgende clausules: ouderdom ( ca. 47 jaar oud) + asbest ( aanwezigheid onbekend)
- Oplevering in overleg; bij voorkeur zo spoedig mogelijk

Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn NEN2580 conform ingemeten door derden. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.
SUNNY three-room apartment (approx 84sqm NEN2580) with views to the border with North AMSTERDAM. Enjoy on the 6th floor of the SUN on your house wide balcony facing west, which overlooks WATERS OPEN and FREE PARKING framed with beautiful trees. I enjoy cooking something delicious in the kitchen with modern appliances? This former four-bedroom house now has an extra large living room and two good sized bedrooms. The internal storage may create your closet. On the ground floor has a private storage room where even a scooter or motorcycle fits. This fine property is located on private land and is readily available. you can be CENTRAL STATION AMSTERDAM about 30 minutes by bike and train. This property is a real MUST SEE. You will certainly be pleased with the excellent state and all the extras! Your dream home? Click directly opposite the blue letters: "PLAN A VISIT"

AREA:
-The well-maintained complex is located at the end of a quiet street, which feels like a stately driveway. Surrounded by water, vegetable gardens and tree-lined park you will find yourself here on a peninsula south of the Zaandam district Poelenburg. Links to the building is a playground and soccer field with goals and steel are also gardens for those green fingers.
-Boodschappen picks you up at the convenience of Poelenburg or at Albert Heijn XL in the Vermiljoenweg.
- Hip and happening is situated near Hembrugterrein a diverse culture, museums, events, markets, workshops and gastronomic offer. Learn just look at www.hembrugterrein.com
-The pub and restaurant rich nightlife: Dam in Zaandam is 12 minutes by bike. From Dam Square you can walk to the famous Zaantheater for a tryout or (national) production.
A little further you cozy shop at Gedempte Gracht direction train station Zaandam Central. Do you wish to continue shopping, then you are in 15 minutes by train to Amsterdam Central Station and walk by walking to the Bijenkorf on Dam Square in Amsterdam.

ACCESSIBILITY:
The accessibility is excellent; both by public transport (bus Butterfly is within walking distance) and by car or bicycle. Within 15 minutes you ride to Station Zaandam train and within 15 minutes you are in the heart of Amsterdam. Schiphol by train within 20 minutes. Park your car here free for the door and the roads to the A8, A7 and A10 are nearby.

FAST cycle route ZAANDAM - AMSTERDAM:
The path of the fast cycle route Zaandam - Amsterdam is approximately 8 kilometers from East Dorsch 65. This relatively new rapid cycle path (since late 2016) from the center of Zaandam and Amsterdam can be reached through the roundabout at the end of the East Dorsch left to go over the bridge (see the photos for route map). The route to the pier of the NDSM ferry, where the ferry will take you to Amsterdam Central Station in about 15 minutes. You can also use the normal cycle route from Zaandam take the ferry from the Hemkade to Hemweg in Amsterdam; if you need to include in Amsterdam West.

DEscriptION:
- Ground floor:
+ Entrance with mailboxes and doorbells; with cameras secure lobby with two elevators, stairs; closed E-bike, and electric scooters charging space, with drip key secure doors to the central illuminated with storage corridors.
+ Storage (box) for storing sports gear or season, a couple of bikes and / or a scooter or motorcycle.

- Sixth floor:
+ Entrance apartment; Modern cupboard; large storage (your closet ?!); spacious hall with space for a coat closet or shallow; luxury kitchen Wellmann 2014 with several Hotpoint appliances; a separate toilet with fountain and a cabinet for the block heating unit and the meters; to-ceiling tiled bathroom shower, sink and washing machine with safety switch; living room with access to the house wide balcony on the west approximately 10 m²; 1st bedroom with beautiful view over the gardens; 2nd bedroom. A 3rd bedroom is possible by placing a wall and door in the living room in accordance with the demerger plan.

DETAILS:
- Year 1972
- Surface area 83,7m², outdoor 9,5m² and 7,70m² box NEN2580 accordance been measured
- Heating; via block heating
- Healthy Owners Association is managed actively and professionally Pro HOA management
- Ca. 160 apartment rights Owners Association Of Building Called East Dorsch to Zaandam.
- HOA monthly contributions are approximately € 310.60 per month including heating costs (the apartment has its own meters)
- Freehold
- The apartment has double glazing
- Energy E
- Property is not allowed and the owner must own the its main tenant
- Own (bicycle / motorcycle / scooter) storage room (7.7m²) on the ground floor
- Notary choice: choice of copper; or in Zaandam and Amsterdam Noord and Amsterdam accordance Ring Model of the RVT model
- Recorded the following clauses in the instruments: age (approximately 47 years) + asbestos (presence unknown)
- Acceptance in consultation; preferably as soon as possible

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 189.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Aanvaarding toelichting Kan snel Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwjaar 1972 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht en aan vaarwater Indeling Woonoppervlakte 84 m² Gebouwgebonden buitenruimte 10 m² Externe bergruimte 8 m² Inhoud 264 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 6e woonlaag Energie Energieklasse E Energie einddatum 12-04-2029 Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Isolatie Dubbel glas Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Toelichting Gratis parkeren op de parkeerplaats voor het complex. Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd Onderhoud binnen Goed Toelichting onderhoud binnen Mooie recente keuken Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 310,60 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Zaandam Sectie D Perceelnummer 5685 Index 56 Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Oost-Dorsch 65, 1504 BK Zaandam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring