Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Jaspersstraat 45 in Zaandam 1504 GC

Jaspersstraat 45

1504 GC Zaandam
Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Omschrijving

KINDVRIENDELIJKE 6-KAMER EENGEZINSWONING MET ONDERHOUDSARME TERRASTUIN OP HET ZUID-ZUID-OOSTEN. De woning heeft een woonoppervlakte van ca. 129 m² (NEN2580 meetinstructie) met onder anderen 5 heerlijke slaapkamers, 1 badkamer 2017 met ligbad en de mogelijkheid voor een 2e badkamer. Hier parkeert u gratis en heeft u vrij uitzicht op het parkachtige plantsoen, direct voor uw voordeur. Helaas voor u...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1964 Woonoppervlakte 129 m² Aantal kamers 6
Lees meer

Omschrijving

English translation below
KINDVRIENDELIJKE 6-KAMER EENGEZINSWONING MET ONDERHOUDSARME TERRASTUIN OP HET ZUID-ZUID-OOSTEN. De woning heeft een woonoppervlakte van ca. 129 m² (NEN2580 meetinstructie) met onder anderen 5 heerlijke slaapkamers, 1 badkamer 2017 met ligbad en de mogelijkheid voor een 2e badkamer. Hier parkeert u gratis en heeft u vrij uitzicht op het parkachtige plantsoen, direct voor uw voordeur. Helaas voor u is deze woning reeds verkocht. Schrijf u vrijblijvend op Douwes Makelaardij voor ons nieuwste aanbod of mail ons als u ook uw woning goed wilt verkopen met de bemiddeling van Douwes Makelaardij. U bent van harte welkom!

*** ENGLISH BELOW ***

OMGEVING:
De woning is zeer kindvriendelijk gelegen aan de kop van een groene T-splitsing in een rustige straat in het zuiden van Zaandam, dus heel dichtbij Amsterdam en om de hoek van speeltuin(en), het Darwinpark met de kinderboerderij de supermarkt De Vomarkt en een klein buurtwinkelcentrum, en ca. 9 minuten met de fiets van het café en restaurantrijke (winkel)centrum van Zaandam en het bekende Zaantheater.

BEREIKBAARHEID:
De bereikbaarheid is prima; zowel met openbaar vervoer als per auto of fiets. Binnen ca. 12 minuten bent u met de fiets op het station van Zaandam en binnen 15 treinminuten staat u in hartje Amsterdam. Schiphol is met de trein binnen 20 minuten bereikbaar. Uw auto parkeert u hier nog gratis in de straat. Met de auto bent u zonder vertraging in ca. 18 minuten in Purmerend via de A8 en de A7 en zonder vertraging in ca. 22 minuten bij Station Amsterdam Centraal.
Snelfietsroute Zaandam - Amsterdam sinds eind 2016:
Het traject van de snelfietsroute Zaandam - Amsterdam is ca. 8 kilometer vanaf Jaspersstraat 45. Deze vrij nieuwe snelfietsverbinding tussen het centrum van Zaandam en Amsterdam kunt u bereiken door bijvoorbeeld naar rechts de wijk uit te fietsen en na de busbrug linksaf te slaan; dan bent u op de route van de snelfietsverbinding. De route loopt naar de pier van de NDSM-pont, waar u de pont naar Amsterdam Centraal Station kunt nemen. De pont doet er ca. 15 min. over.
+ U kunt ook via de gewone fietsroute vanuit Zaandam de pont vanaf de Hemkade naar de Hemweg in Amsterdam nemen. Als u bijvoorbeeld in Amsterdam West moet zijn.

INDELING:
- Begane grond: entree; hal met kruipluik; separaat toilet; meterkast; links de kwart-open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur: 4-pitsgasfornuis en afzuigkap, de overige aanwezige apparatuur is buiten werking of gaat mee; rechtdoor vanuit de hal treft u de ruime woonkamer voorzien van keurige plavuizen en een toegangsdeur naar de grotendeels betegelde achtertuin op het zuid-zuid-oosten met schuur en achterom; in het begin van de woonkamer is de deur naar de trapopgang.
- 1e verdieping: overloop; 2 slaapkamers aan de achterzijde en een 3e slaapkamer met een diepe inbouwkast; fijne badkamer uit 2017 met ligbad / whirlpool, toilet, bidet en enkel wastafelmeubel.
- 2e verdieping: overloop met inbouwkast en gedeeltelijk leidingwerk voor een 2e badkamer; 4e slaapkamer aan de achterzijde met de wasmachine en drogeraansluiting en een 5e slaapkamer met de in ca. 2017 geplaatste Intergas CV-ketel van bouwjaar 2015.

BIJZONDERHEDEN:
• Bouwjaar 1964, badkamer, entree en toilet zijn van ca. 2017
• Woonoppervlakte ca. 129 m², Inhoud ca. 416 m³ * NEN2580 conform ingemeten
- Schuur ca. 6 m², achtertuin ca. 26 m² en de voortuin ca. 5 m²
• Perceeloppervlakte ca. 76 m2, volledig eigendom
• 1 badkamer op de eerste verdieping, gedeeltelijk leidingwerk voor een 2e badkamer op
- de nu nog overloop van de tweede verdieping en een separaat toilet op de begane grond
• Onderhoudsarm betegelde achtertuin met groene randbeplanting, georiënteerd op het
- Zuid-Zuid-Oosten
• De woning-entree ligt in een autovrij deel van de straat.
• Voor de deur is enkel een trottoir en plantsoen; kinderen kunnen dus zo naar buiten rennen
• Rustige straat met gratis parkeren
• Leuke speeltuin(en) op loopafstand
• CV-ketel van het merk Intergas 2015 in eigendom
• Isolatieglas (dient op de zolder vervangen te worden)
• Ouderdomsclausule, asbestclausule( aanwezigheid onbekend) en overbruggingsclausule
• Oplevering in overleg
• Notaris keuze koper, wel in Zaandam of Amsterdam-Noord

* Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven binnenmaten en oppervlakten zijn NEN2580 conform ingemeten door derden. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankoopmakelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

***************** ENGLISH BELOW **************************************************************

CHILD FRIENDLY 6 BEDROOM HOUSE FOR SALE WITH LOW MAINTENANCE GARDEN TERRACE ON THE SOUTH-SOUTH-EAST. The house has a living area of approx 129 sqm (NEN2580 measurement instruction) with, among others, five lovely bedrooms, one bathroom with bathtub 2017 and the possibility of a 2nd bathroom. Here you can park for free and unobstructed views of the park-like park, right outside your door. Sorry for you, but this house has been sold already. Please check our website Douwes Real Estate and contact us if you want to buy or sell your property.

SURROUNDINGS:
The house is very child friendly located at the head of a green T-junction in a quiet street in the south of Zaandam, so very close to Amsterdam and around the corner from playground (s), the Darwin Park with the petting supermarket the Vomarkt and small neighborhood mall, and about 9 minutes by bike from the pub and restaurant rich (shopping) center of Zaandam with the famous Zaan Theater.

ACCESSIBILITY:
The accessibility is excellent; both by public transport and by car or bicycle. Within about 12 minutes away by bike on the Zaandam train station and within 15 minutes you are in the heart of Amsterdam. Schiphol by train within 20 minutes. Park your car here for free in the street. By car you without delay about 18 minutes in Purmerend via the A8 and A7 and without delay about 22 minutes to Amsterdam Central Station.
Fast Cycle Zaandam - Amsterdam since late 2016:
The path of the fast cycle route Zaandam - Amsterdam is approximately 8 kilometers from Jasper Street 45. This relatively new fast bike connection between the center of Zaandam and Amsterdam can be reached by example right to cycle from the neighborhood and turn left after the bus bridge; then you are on the route of the rapid cycle path. The route to the pier of the NDSM ferry, where you can take the ferry to Amsterdam Central Station. The ferry does over about 15 minutes..
+ You can also take the ferry from the Hemkade to Hemweg in Amsterdam by ordinary bicycle route from Zaandam. If you need to include in Amsterdam West.

LAYOUT:
- Ground floor: entrance; hall creep hatch; separate toilet; fuse box; links the fourth-open kitchen provided with several appliances: 4-burner stove and hood, the other equipment present is out of order or is going with it; straight from the hall you will find the spacious living room with neat tiled floor and a door to the large tiled backyard on the south-south-east with shed; early in the living room is the door to the stairs.
- 1st floor: landing; 2 bedrooms at the rear and a 3rd bedroom with a deep cupboard; nice bathroom in 2017 with tub / whirlpool, toilet, bidet and washbasin only.
- 2nd floor: landing with cupboard and partly piping for a 2nd bathroom; 4th bedroom at the rear of the washer and dryer connections and a 5th bedroom in the approximately 2017 placed Intergas boiler of year 2015.

DETAILS:
• Built in 1964, bathroom, entrance and toilet are approximately 2017
• Living area approx 129 m², Capacity approx 416 m³ * NEN2580 accordance been measured
- Barn 6 m², approximately 26 sqm backyard and the front yard 5 m²
• Plot approx 76 m2, fully owned
• 1 bathroom on the first floor, partly pipework 2nd bathroom
- now the landing of the second floor and a separate toilet on the ground floor
• Low maintenance tiled backyard with green edger, oriented to
- South South East
• The house-entrance is located in a pedestrian part of the street.
• The door is only a sidewalk and park; children so as to run outside
• Quiet street with free parking
• Nice playground (s) within walking distance
• Intergas boiler of the brand in 2015 owned
• Insulating (to be replaced in the attic)
• Age Clause, asbestos clause (presence unknown ) and bridging clause
• Acceptance in consultation
• Notary buyer choice, or in Zaandam and Amsterdam-Noord

* This data has been compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All specified inner dimensions and surfaces are NEN2580 accordance been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to submit a timely manner to your buying agent and accompanied (have) to do independent research. If you do not enable expert representative
CHILD FRIENDLY 6 BEDROOM HOUSE WITH LOW MAINTENANCE GARDEN TERRACE ON THE SOUTH-SOUTH-EAST. The house has a living area of approx 129 sqm (NEN2580 measurement instruction) with, among others, five lovely bedrooms, one bathroom with bathtub 2017 and the possibility of a 2nd bathroom. Here you can park for free and unobstructed views of the park-like park, right outside your door. Sorry for you, but this house has been sold already. Please check our website Douwes Real Estate and contact us if you want to buy or sell your property.

SURROUNDINGS:
The house is very child friendly located at the head of a green T-junction in a quiet street in the south of Zaandam, so very close to Amsterdam and around the corner from playground (s), the Darwin Park with the petting supermarket the Vomarkt and small neighborhood mall, and about 9 minutes by bike from the pub and restaurant rich (shopping) center of Zaandam with the famous Zaan Theater.

ACCESSIBILITY:
The accessibility is excellent; both by public transport and by car or bicycle. Within about 12 minutes away by bike on the Zaandam train station and within 15 minutes you are in the heart of Amsterdam. Schiphol by train within 20 minutes. Park your car here for free in the street. By car you without delay about 18 minutes in Purmerend via the A8 and A7 and without delay about 22 minutes to Amsterdam Central Station.
Fast Cycle Zaandam - Amsterdam since late 2016:
The path of the fast cycle route Zaandam - Amsterdam is approximately 8 kilometers from Jasper Street 45. This relatively new fast bike connection between the center of Zaandam and Amsterdam can be reached by example right to cycle from the neighborhood and turn left after the bus bridge; then you are on the route of the rapid cycle path. The route to the pier of the NDSM ferry, where you can take the ferry to Amsterdam Central Station. The ferry does over about 15 minutes..
+ You can also take the ferry from the Hemkade to Hemweg in Amsterdam by ordinary bicycle route from Zaandam. If you need to include in Amsterdam West.

LAYOUT:
- Ground floor: entrance; hall creep hatch; separate toilet; fuse box; links the fourth-open kitchen provided with several appliances: 4-burner stove and hood, the other equipment present is out of order or is going with it; straight from the hall you will find the spacious living room with neat tiled floor and a door to the large tiled backyard on the south-south-east with shed; early in the living room is the door to the stairs.
- 1st floor: landing; 2 bedrooms at the rear and a 3rd bedroom with a deep cupboard; nice bathroom in 2017 with tub / whirlpool, toilet, bidet and washbasin only.
- 2nd floor: landing with cupboard and partly piping for a 2nd bathroom; 4th bedroom at the rear of the washer and dryer connections and a 5th bedroom in the approximately 2017 placed Intergas boiler of year 2015.

DETAILS:
• Built in 1964, bathroom, entrance and toilet are approximately 2017
• Living area approx 129 m², Capacity approx 416 m³ * NEN2580 accordance been measured
- Barn 6 m², approximately 26 sqm backyard and the front yard 5 m²
• Plot approx 76 m2, fully owned
• 1 bathroom on the first floor, partly pipework 2nd bathroom
- now the landing of the second floor and a separate toilet on the ground floor
• Low maintenance tiled backyard with green edger, oriented to
- South South East
• The house-entrance is located in a pedestrian part of the street.
• The door is only a sidewalk and park; children so as to run outside
• Quiet street with free parking
• Nice playground (s) within walking distance
• Intergas boiler of the brand in 2015 owned
• Insulating (to be replaced in the attic)
• Age Clause, asbestos clause (presence unknown ) and bridging clause
• Acceptance in consultation
• Notary buyer choice, or in Zaandam and Amsterdam-Noord

* This data has been compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All specified inner dimensions and surfaces are NEN2580 accordance been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to submit a timely manner to your buying agent and accompanied (have) to do independent research. If you do not enable expert representative
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 285.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Eengezinswoning Type woning Tussenwoning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Niet-repeterend permanent Kenmerken Hofjeswoning Bouwjaar 1964 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park, aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 129 m² Perceeloppervlakte 76 m² Externe bergruimte 6 m² Inhoud 416 m³ Aantal kamers 6 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Energieklasse E Energie einddatum 26-07-2029 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Intergas (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin en voortuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 26 m² (5.45 m bij 4.68 m) Ligging hoofdtuin Zuidoost Achterom Ja Kwaliteit tuin Normaal Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Toelichting Parkeer gratis in de straat. Dak Soort dak Plat dak Toelichting vernieuwd in 2018 Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd Onderhoud binnen Redelijk tot goed Onderhoud buiten Redelijk tot goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel Kadastrale gegevens Gemeente Zaandam Sectie D Perceelnummer 4457 Oppervlakte 76 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Jaspersstraat 45, 1504 GC Zaandam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring