Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Kennemerduinstraat 29 in Amsterdam 1024 XB

Kennemerduinstraat 29

1024 XB Amsterdam
Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Omschrijving

RUIM EN SLIM INGEDEELD 4-KAMERAPPARTEMENT (ca. 73,3m² NEN2580) OP GUNSTIGE LOCATIE IN AMSTERDAM NOORD! Geniet van het licht dat de zon op een van uw 2 balkons werpt. 2 van de 3 slaapkamers en de woonkamer zijn gesitueerd aan de achterzijde op het zuidoosten en kijken uit over een parkachtige plantsoenstrook. Deze is aan de rechterzijde enkel door een voetpad gescheiden van een mooi aangelegd park...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1964 Woonoppervlakte 73 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

English translation below
RUIM EN SLIM INGEDEELD 4-KAMERAPPARTEMENT (ca. 73,3m² NEN2580) OP GUNSTIGE LOCATIE IN AMSTERDAM NOORD! Geniet van het licht dat de zon op een van uw 2 balkons werpt. 2 van de 3 slaapkamers en de woonkamer zijn gesitueerd aan de achterzijde op het zuidoosten en kijken uit over een parkachtige plantsoenstrook. Deze is aan de rechterzijde enkel door een voetpad gescheiden van een mooi aangelegd park dat naar links eindigt bij het winkelcentrum Waterlandplein. In de rustige doodlopende straat parkeert u nog gratis voor de deur en met de fiets bent u in een oogwenk bij winkelcentrum Boven ’t Y, de in aanbouwzijnde bioscoop en de METRO HALTE VAN DE NOORD-/ZUIDLIJN ( binnen ca. 4 minuten op metrostation Amsterdam Centraal). HELAAS VOOR U IS DEZE WONING AL VERKOCHT. SCHRIJF U VRIJBLIJVEND IN ALS ZOEKER VIA DEZE WEBSITE DOUWES MAKELAARDIJ ONDER HET KOPJE DIENSTEN. WIE WEET ZIE IK U BINNENKORT.

*** ENGLISH BELOW ***

OMGEVING EN BEREIKBAARHEID:
In de buurt en omgeving bevinden zich diverse kinderdagverblijven, basis- en middelbare scholen. Tevens kunt u recreëren in verschillende parken met groen en water in de buurt of pak de fiets naar het Twiske; een groot park aan een meer met strandpaviljoen.
Zoals hierboven al genoemd liggen winkelcentra Waterlandplein en Boven 't Y op loopafstand en bent u met de metro in ca. 4 min. bij Amsterdam Centraal en in circa 9 minuten in het hartje van de hippe buurt De PIJP. De ringsweg A10 is per auto bereikbaar in enkele minuten.

Amsterdam-Noord maakt grote sprongen op alle gebieden; wat het steeds populairder maakt als woonlocatie. U kunt er heerlijk sporten ( bv: fitness, voetbal, hardlooptraining, zwemmen, tennis etc.) en er is veel te beleven: Gezellig winkelen in winkelcentrum Boven 't Y en straks lopend of met de fiets naar de nieuwe bioscoop, schommelen bovenop de Adam toren, het filmmuseum EYE, de Tolhuistuin, met een (Paradiso)concertzaal, er is veel cultuur aanbod op zowel de voormalige NDSM werf, als ook het Stork terrein aan de oost-oever met ateliers, festivals en veel jonge frisse initiatieven op allerlei gebieden. Zeg het voort: "kom genieten in Noord!"

BIJZONDERHEDEN:
- Bouwjaar 1964
- Woonoppervlakte ca. 73,3m², buitenruimte, ca. 7,5m² & bergruimte ca. 11,9m² NEN2580 conform ingemeten
- Verwarming via eigen cv-ketel Intergas 2018
- De gezonde VvE wordt actief en professioneel beheert door VVE beheer Amsterdam
- 45 appartementsrechten: VvE Kennemerduinstraat 1-45 (704804)
- Servicekosten bedragen ca. € 89,87 per maand
- Erfpacht canon is langdurig vooruitbetaald tot 30 september 2055
- Indicatie lage eeuwigdurende erfpacht afkoopsom is opvraagbaar bij Douwes Makelaardij
- Het appartement van dubbelglas
- Energielabel D
- Verhuur voor lange termijn is toegestaan
- De woning wordt in principe gedeeltelijk gemeubileerd verkocht, maar de verkoper staat open voor uw wensen omtrent de aanwezige roerende zaken
- Eigen (fietsen)berging ( 11,9m²) op de begane grond
- Notariskeuze: sterke voorkeur van de verkoper: Notariskantoor Bellaar in Amstelveen ( de notaris offerte ligt voor u klaar bij Douwes Makelaardij). Bij bezwaar dan keuze koper; wel binnen de ring A10 van Amsterdam en conform Amsterdams Ringmodel*
- Opgenomen in de akten worden de volgende clausules: ouderdom ( ca. 55 jaar oud) + asbest ( aanwezigheid onbekend) + niet zelf bewoond ( de verkoper heeft het altijd verhuurd)
- Oplevering in overleg / bij voorkeur zo spoedig mogelijk

INDELING :
- Begane grond:
+ Berging (box) voor het opbergen van sport of seizoensspullen en/of een paar fietsen.
+ Centrale entree met de brievenbussen en het bellentableau; hal met trappenhuis;

- Anderhalve verdieping:
Eigen meterkast in het trappenhuis

- Tweede verdieping:
+ Entree appartement, hal, lichte woonkamer met vaste kast en toegang tot een balkon op het zuidoosten en de 1e slaapkamer; door glazenwand en deur afgesloten keuken met eenvoudig keukenblok en gasfornuisaansluiting; balkon aan de voorzijde op het noordwesten; terug via de hal naar de 2e slaapkamer aan de achterzijde; badkamer in lichte kleurstelling voorzien van een douchecabine, wastafelmeubel en wasmachineaansluiting; een separaat toilet met fontein en mechanische ventilatie en 3e slaapkamer aan de voorzijde.
* Attentie: Een deel van de roerende zaken blijft in principe achter en/of kan worden overgenomen. Geef aub. uw wensen over de roerende zaken aan als u een bod uitbrengt.

* Wilt u niet gebruik maken van Notariskantoor Bellaar, die de voorkeur geniet van de verkoper? Dan willen wij u er graag op attenderen dat koper binnen 2 werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming in zake de koopsom en de voorwaarden, een andere notaris dient aan te wijzen in de omgeving van het verkochte in Amsterdam opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden. Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend.
In de koopakte zal een Ouderdomsclausule, een Asbestclausule ( aanwezigheid onbekend), Niet door verkoper zelf bewoond clausule en een Overbruggingsclausule ten behoeve van de verkoper worden opgenomen.

Deze informatie is door Douwes Makelaardij met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn NEN2580 conform ingemeten door derden. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (VastgoedPro-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.


*** ENGLISH ***

SPACIOUS AND WITH A SMART LAY-OUT 3+1 apartment (approx 73,3m² NEN2580) ON FAVORABLE LOCATION IN AMSTERDAM NORTH! Enjoy the light that the sun casts on one of your two balconies. Two of the three bedrooms and the living room are located at the back on the southeast and overlooking a park-like park strip. This is on the right ankle by a footpath separated from a beautiful park which ends left at the Waterlandplein mall. In a quiet dead end street parking you're free at the door and by bike you in no time at shopping Boven 't Y, the building of the cinema and the METRO STOP FROM THE NORTH / SOUTHLINE (within approximately 4 minutes on subway station Amsterdam Central). Your home? Then click on the button "PLAN A VISIT" You're welcome!

ENVIRONMENT AND ACCESSIBILITY:
nearby area there are several kindergartens, primary and secondary schools. You can also recreate in different parks with greenery and water nearby or take the bicycle to Twiske; a large park with a lake with beach.
As already mentioned are shopping Waterlandplein and Boven 't Y within walking distance and can be reached by metro in about 4 min. At Amsterdam Central Station and about 9 minutes in the heart of the trendy neighborhood PIPE. The A10 ring road is reachable by car in a few minutes.

Amsterdam-Noord making great strides in all areas; making it increasingly popular as a residential area. You can enjoy sports (eg fitness, football, running training, swimming, tennis, etc.) and there is plenty to do: Cozy shopping mall Boven 't Y and later walk or bike to the new cinema, rock on top Adam tower, the Film Museum EYE, the Tolhuistuin, with (Paradiso) concert hall, there is plenty of culture on offer in both the former NDSM shipyard, as well as the Stork grounds on the east shore of workshops, festivals and many young fresh initiatives on various areas. Spread the word: "Come enjoy North!"

DETAILS:
- Year 1964
- Surface area 73,3m², outdoor space, approximately 7.5 m² storage space and approx 11,9m² NEN2580 accordance been measured
- Heating with own boiler Intergas 2018
- Healthy Owners Association and is actively managed by professional management VVE Amsterdam
- 45 apartment rights: HOA Kennemer Duinstraat 1-45 (704 804)
- Service costs approximately € 89.87 per month
- Leasehold canon is prolonged paid up to september 30, 2055
- Indicator low perpetual lease redemption is requested from Douwes Real Estate
- apartment with double glazing
- Energy D
- Rent allowed long term
- the house is sold, in principle, partly furnished, but the seller is open to your wishes regarding the present chattels
- private (bicycle) storage (11,9m²) on the ground floor
- Notary Selection: strong preference Seller: Notariskantoor Bellaar in Amstelveen (the notary offer awaits you at Douwes Real Estate). In the object selection than copper; or within the A10 Amsterdam and according Amsterdam Ring Model *
- Included in the documents the following clauses: age (55 years old) + asbestos (presence unknown) + unoccupied itself (the seller has always rented)
- Completion consultation / preferably as soon as possible

DESCRIPTION:
- ground floor:
+ storage (box) for storing sports gear or season and / or a couple of bikes.
+ Entrance with mailboxes and doorbells; hall with staircase;

- One and a half floor:
Private cupboard in the stairwell

- Second floor:
+ Entrance apartment, hall, living room with closet and access to a balcony on the southeast and the 1st bedroom; through glass wall and door closed kitchen with simple kitchen stove and connection; balcony at the front on the northwest; back through the hall to the 2nd bedroom at the rear; bathroom in bright colors with a shower, sink and washing machine; a separate toilet and mechanical ventilation and 3rd bedroom at the front.
* Note: Some of the personal property remains basically behind and / or can be taken. Please specify. your desired moveable property if you bid.

* Do not use Notariskantoor Bellaar, preferred by the seller? Then we would like to point out that buyer within 2 business days after reaching the oral agreement in respect of the purchase price and terms, another notary shall appoint Area sold in Amsterdam so the latest one week after the oral agreement can be signed the deed. If the buyer has not appointed a notary public within this period, seller is entitled to be appointed. A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid contract if the private seller and a private buyer signed the contract.
In deed a clause Age is a Asbestos Clause (presence unknown), not by the vendor itself inhabited clause and an override clause be included for the seller.

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
SPACIOUS AND WITH A SMART LAY-OUT 3+1 apartment (approx 73,3m² NEN2580) ON FAVORABLE LOCATION IN AMSTERDAM NORTH! Enjoy the light that the sun casts on one of your two balconies. Two of the three bedrooms and the living room are located at the back on the southeast and overlooking a park-like park strip. This is on the right ankle by a footpath separated from a beautiful park which ends left at the Waterlandplein mall. In a quiet dead end street parking you're free at the door and by bike you in no time at shopping Boven 't Y, the building of the cinema and the METRO STOP FROM THE NORTH / SOUTHLINE (within approximately 4 minutes on subway station Amsterdam Central). Your home? Then click on the button "PLAN A VISIT" You're welcome!

ENVIRONMENT AND ACCESSIBILITY:
nearby area there are several kindergartens, primary and secondary schools. You can also recreate in different parks with greenery and water nearby or take the bicycle to Twiske; a large park with a lake with beach.
As already mentioned are shopping Waterlandplein and Boven 't Y within walking distance and can be reached by metro in about 4 min. At Amsterdam Central Station and about 9 minutes in the heart of the trendy neighborhood PIPE. The A10 ring road is reachable by car in a few minutes.

Amsterdam-Noord making great strides in all areas; making it increasingly popular as a residential area. You can enjoy sports (eg fitness, football, running training, swimming, tennis, etc.) and there is plenty to do: Cozy shopping mall Boven 't Y and later walk or bike to the new cinema, rock on top Adam tower, the Film Museum EYE, the Tolhuistuin, with (Paradiso) concert hall, there is plenty of culture on offer in both the former NDSM shipyard, as well as the Stork grounds on the east shore of workshops, festivals and many young fresh initiatives on various areas. Spread the word: "Come enjoy North!"

DETAILS:
- Year 1964
- Surface area 73,3m², outdoor space, approximately 7.5 m² storage space and approx 11,9m² NEN2580 accordance been measured
- Heating with own boiler Intergas 2018
- Healthy Owners Association and is actively managed by professional management VVE Amsterdam
- 45 apartment rights: HOA Kennemer Duinstraat 1-45 (704 804)
- Service costs approximately € 89.87 per month
- Leasehold canon is prolonged paid up to september 30, 2055
- Indicator low perpetual lease redemption is requested from Douwes Real Estate
- apartment with double glazing
- Energy D
- Rent allowed long term
- the house is sold, in principle, partly furnished, but the seller is open to your wishes regarding the present chattels
- private (bicycle) storage (11,9m²) on the ground floor
- Notary Selection: strong preference Seller: Notariskantoor Bellaar in Amstelveen (the notary offer awaits you at Douwes Real Estate). In the object selection than copper; or within the A10 Amsterdam and according Amsterdam Ring Model *
- Included in the documents the following clauses: age (55 years old) + asbestos (presence unknown) + unoccupied itself (the seller has always rented)
- Completion consultation / preferably as soon as possible

DEscriptION:
- ground floor:
+ storage (box) for storing sports gear or season and / or a couple of bikes.
+ Entrance with mailboxes and doorbells; hall with staircase;

- One and a half floor:
Private cupboard in the stairwell

- Second floor:
+ Entrance apartment, hall, living room with closet and access to a balcony on the southeast and the 1st bedroom; through glass wall and door closed kitchen with simple kitchen stove and connection; balcony at the front on the northwest; back through the hall to the 2nd bedroom at the rear; bathroom in bright colors with a shower, sink and washing machine; a separate toilet and mechanical ventilation and 3rd bedroom at the front.
* Note: Some of the personal property remains basically behind and / or can be taken. Please specify. your desired moveable property if you bid.

* Do not use Notariskantoor Bellaar, preferred by the seller? Then we would like to point out that buyer within 2 business days after reaching the oral agreement in respect of the purchase price and terms, another notary shall appoint Area sold in Amsterdam so the latest one week after the oral agreement can be signed the deed. If the buyer has not appointed a notary public within this period, seller is entitled to be appointed. A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid contract if the private seller and a private buyer signed the contract.
In deed a clause Age is a Asbestos Clause (presence unknown), not by the vendor itself inhabited clause and an override clause be included for the seller.

This information is compiled with the necessary care by Douwes Brokerage. Our part, however, accept no liability for any omission, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All sizes and dimensions are in accordance NEN2580 been measured by third parties. Copper has its own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property the broker consultant seller. We recommend that you hire a professional (VastgoedPro-) broker who guides you through the buying process. If you have specific wishes regarding the property, we recommend that you express this in time to (have) to do your purchasing agent and accompanied by independent research. If you do not enable expert representative
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 289.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwjaar 1964 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan park, aan rustige weg en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 73 m² Gebouwgebonden buitenruimte 8 m² Externe bergruimte 12 m² Inhoud 241 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 2e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse D Energie einddatum 18-11-2024 Isolatie Dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Intergas (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Toelichting Gratis parkeren voor de deur Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 89,87 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AL Perceelnummer 4446 Index 22 Eigendomssituatie Erfpacht Afgekocht tot 2055-09-30
Route van naar Kennemerduinstraat 29, 1024 XB Amsterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring